Powrot do strony głównej Wyślij pytanie
Wybór języka:
 
" Utul mnie mamo ! " Regulamin promocji “Utul mnie mamo !" Pkt 1. Warunkiem przystąpienia do promocji jest dokonanie paru identyfikujących daną osobę czynności: - polubienie fb strony Polskie Północne Pierze i Puch Sp. z o.o. / w przypadku braku takiego polubienia, gdy ono już istnieje- nie jest to niezbędne/ - polubienie postu promocyjnego - publikacja postu promocyjnego na swojej fb tablicy Pkt 2. Wśród osób biorących udział w promocji zostanie wylosowana kołdra puchowa przeznaczone jako nagroda od firmy organizatora. Organizator przeznaczy na nagrodę jedną sztukę kołdry puchowej letniej o rozmiarach uniwersalnych 160x 200 cm z kolekcji “naj”. Pkt 3. Czas trwania konkursu - do 30 maj 2017 ( rozumie się polubienia / publikacje opisane w pkt 1 ) Pkt 4 . W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizatora ani ich najbliższa rodzina Pkt 5. Losowanie odbędzie się w siedzibie firmy / organizatora do dnia 10 czerwca 2017 Pkt 6. Osoba ( profil fb ) wylosowana w konkursie zostanie opublikowana na stronie www.pppp.com.pl oraz na stronie fb organizatora. Ponadto do zwycięzcy zostanie przesyłana informacja o wygranej na jego skrzynkę prywatną profilu fb. Organizator zastrzega sobie możliwość przechowywania danych osoby wylosowanej jedynie w siedzibie firmy przez okres 1/2 roku na wyraźną prośbę laureata; dane o laureacie będą jednak dostępne do wglądu w siedzibie firmy dla osób uprawnionych. Pkt 7. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych wymagających odpowiedniego kontaktu w ramach funkcjonowania konkursu. Warunkiem istotnym uczestnictwa w promocji jest przekazanie przez uczestnika danych osobowych ( imię i nazwisko; dane profilowe fb ) wraz z numerem telefonu oraz wyrażenie zgody na przesyłanie informacji związanych z w/w/ promocją za pomocą sms-a lub skrzynki na fb Pkt 8. Odbiór nagrody powinien nastąpić do dnia 30 czerwiec 2017 we wskazanym przez organizatora sklepie, siedzibie firmy lub za pomocą poczty / kuriera - na koszt organizatora. Nieodebranie nagrody, lub brak wskazania adresu do przesyłki do dnia 30 czerwca 2107 spowoduje wygaśniecie zobowiązania do wydania nagrody po stronie organizatora Mamy nadzieję, że nasze wyroby reprezentujące znaną już na świecie markę produktów PPPP spotkają się z zainteresowaniem i równocześnie sprostają Państwa oczekiwaniom. Życzymy Państwu udanych zakupów Z poważaniem, Pracownicy firmy Polskie Północne Pierze i Puch Sp. z o.o. Wszelkie pytania zakupowe prosimy kierować bezpośrednio do sklepu pod numer 58 694 03 21